15 Μαρ 2015

Σημαντικά τα οφέλη των επιχειρήσεων από τη γυναικεία συμμετοχή


Σημαντικά τα οφέλη των επιχειρήσεων από τη γυναικεία συμμετοχή στα Δ.Σ. 

Το 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε ένα σχέδιο νόμου για τη θεσμοθέτηση ποσόστωσης 40% στη συμμετοχή γυναικών ως μη εκτελεστικών μελών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων και κρατικών εταιρειών μέχρι το 2020. Το μέτρο εξαιρεί τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζομένους ή με πωλήσεις κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ. 

Πρόκειται για μια κίνηση με ιστορική σημασία και σημαντικές επιπτώσεις για την εταιρική διακυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα. Χωρίς αμφιβολία, η ανάγκη για ευρύτερη εκπροσώπηση (αντιπροσωπευτικότητα ή ποικιλότητα) στα Δ.Σ. είναι ένα ευρύτερο θέμα που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά διαφορετικές ηλικίες, εθνικότητες, επαγγελματική εμπειρία, εκπαίδευση κ.λπ. Για να ανταποκριθεί στον ρόλο της, η διοίκηση μιας εταιρείας πρέπει να αναζητεί και να ενσωματώνει διαφορετικά ταλέντα, εμπειρίες, γνώσεις και προσεγγίσεις. 

Το θέμα ξεπερνά τα στενά όρια του πολιτικά ή κοινωνικά ορθού. Δεκάδες επιστημονικές μελέτες απ’ όλον τον κόσμο τεκμηριώνουν τα μετρήσιμα οφέλη της παρουσίας γυναικών στα διοικητικά συμβούλια για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Μελέτη της Credit Suisse το 2012 έδειξε ότι μεταξύ 2005-2011 επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία γυναίκα στο Δ.Σ. πέτυχαν απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, 4% μεγαλύτερη απ’ όσες χωρίς γυναικεία εκπροσώπηση. Το 2009, δύο Βρετανοί οικονομολόγοι, οι Νικ Ουίλσον και Αλί Αλτανλάρ, διαπίστωσαν ότι η παρουσία μιας τουλάχιστον γυναίκας στο Δ.Σ. μείωνε την πιθανότητα χρεοκοπίας κατά τουλάχιστον 20%. 

Η πρόσφατη μελέτη της ΕΥ, Time for Diversity, καταγράφει τις απόψεις μελών και προέδρων διοικητικών συμβουλίων ευρωπαϊκών εταιρειών και αναδεικνύει τις θετικές συνέπειες στις επιδόσεις των επιχειρήσεων. 

Τα μέλη Δ.Σ. που μετείχαν στην έρευνα ανέδειξαν μια σειρά από επιχειρήματα υπέρ της γυναικείας εκπροσώπησης. Οι γυναίκες είναι κατά κανόνα πιο έτοιμες να ακούσουν τις απόψεις και να αντιληφθούν την οπτική γωνία του συνομιλητή τους. Κατανοούν ευκολότερα τις επιπτώσεις των ενεργειών τους στο περιβάλλον τους, δείχνουν μεγαλύτερη επιμονή, υιοθετούν μια πιο μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων και δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για θέματα όπως η βιωσιμότητα και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αρκετοί από τους συναδέλφους τους παραδέχονται ότι έρχονται πιο προετοιμασμένες στις συμβούλια και συχνά θέτουν τα πιο καίρια ερωτήματα. 

Είναι δεδομένη επίσης η θετική συμβολή ενός Δ.Σ. με ευρύτερη εκπροσώπηση στη διαχείριση κινδύνων. Διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, αντιλήψεις και προσεγγίσεις καθιστούν μια ομάδα πιο ευαίσθητη στα εξωτερικά ερεθίσματα, πιο ικανή να λάβει μηνύματα από το εξωτερικό περιβάλλον και πιο έτοιμη να αντιδράσει σε απειλές. 


Τέλος, δεν πρέπει να υποτιμηθεί η δύναμη του παραδείγματος που δημιουργεί η παρουσία γυναικών στα Δ.Σ. Οταν άνθρωποι από διαφορετικές ομάδες μπορούν να φθάσουν μέχρι την κορυφή της πυραμίδας, η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων σε όλες τις βαθμίδες αυξάνεται, ενισχύοντας την κινητικότητα και διευκολύνοντας την ανέλιξη ταλαντούχων ανθρώπων στην επιχείρηση. 

Δεν αποτελεί έκπληξη το ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια από τις τελευταίες θέσεις στην Ε.Ε. όσον αφορά τη συμμετοχή γυναικών σε Δ.Σ. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 18%, στην Ελλάδα μόλις το 8% των μελών των συμβουλίων είναι γυναίκες. Θα έχουμε συνεπώς μεγάλη απόσταση να διανύσουμε σε λίγο χρόνο αν η κοινοτική πρωτοβουλία υιοθετηθεί όπως αναμένεται. Ωστόσο, τα οφέλη για τις επιχειρήσεις θα είναι σημαντικά στη δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας. 

Η οικονομική κρίση ανέδειξε σημαντικές αδυναμίες ενός τμήματος της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και την ετοιμότητα ορισμένων επιχειρήσεων να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα. Είναι συνεπώς σημαντικό να ενισχυθεί η εταιρική διακυβέρνηση, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα ανακάμψουν και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της μετα-Μνημόνιο εποχής, πρέπει να εντείνουν την εξωστρέφειά τους, να στραφούν σε νέες αγορές, να επανασχεδιάσουν το μοντέλο της εσωτερικής τους λειτουργίας και να εξασφαλίσουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό τους κατανοεί και υιοθετεί τους στρατηγικούς τους στόχους. Είναι σαφές από τη διεθνή εμπειρία ότι ένα διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν και γυναίκες θα είναι σε πολύ καλύτερη θέση για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές. 

Η έκθεση της ΕΥ καταλήγει σε έξι πρακτικές συστάσεις για την επιτάχυνση της διεύρυνσης της αντιπροσωπευτικότητας. Τα Δ.Σ. των ελληνικών επιχειρήσεων αξίζει να μελετήσουν προσεκτικά τις συστάσεις αυτές. 

Δημιουργήστε το σωστό κλίμα στην κορυφή, ενθαρρύνοντας τον ανοιχτό διάλογο και τη διατύπωση διαφορετικών απόψεων στο Δ.Σ. Εξασφαλίστε ότι όλα τα μέλη κατανοούν την ανάγκη για ευρύτερη εκπροσώπηση. 

Ξεκινήστε νωρίς. Τα κατάλληλα πρόσωπα για τη διεύρυνση του συμβουλίου δεν θα βρεθούν εύκολα. Αν αργήσετε, ο ανταγωνισμός θα σας προλάβει. 

Βοηθήστε τις γυναίκες-υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης να αποκτήσουν εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια. Ενθαρρύνετέ τις να συμμετέχουν σε συμβούλια θυγατρικών ή σε επιτροπές και καλέστε τις σε παρουσιάσεις στο συμβούλιό σας. 

Διευρύνετε το πεδίο αναζήτησης μελών διοικήσεως. Δείξτε φαντασία και αναζητήστε νέα πρόσωπα, όπως επιχειρηματίες ή μέλη συμβουλίων μη εισηγμένων εταιρειών. 

Παρακολουθήστε συστηματικά την ποικιλομορφία στην εταιρεία σας. Εξασφαλίστε τακτική ενημέρωση για την πρόοδο και την εξέλιξη των διαφόρων ομάδων στην εταιρεία. 

Αντιμετωπίστε το ζήτημα ως κρίσιμο για την επιχείρησή σας αλλά και την κοινωνία. Δημιουργήστε μια εταιρική κουλτούρα που θα ενθαρρύνει τη φιλοδοξία ανέλιξης μέσα στην εταιρεία, ιδιαίτερα στα νέα στελέχη. Παράλληλα, ενθαρρύνετε τα στελέχη σας να εξηγήσουν στο περιβάλλον τους τη σκοπιμότητα της μεγαλύτερης εκπροσώπησης. 

Είτε τελικά υιοθετηθούν οι ποσοστώσεις είτε όχι, η αύξηση της γυναικείας εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια θα προχωρήσει και θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις. Πολλοί είναι αντίθετοι εκ πεποιθήσεως στην ιδέα των ποσοστώσεων. Οπως, όμως, παρατήρησε η Ευρωπαία επίτροπος Βίβιαν Ρέντινγκ, «δεν μου αρέσουν οι ποσοστώσεις, μου αρέσει αυτό που πετυχαίνουν». 


Την είδηση την βρήκαμε στις 14.3.15 από την εφημερίδα Καθημερινή γραμμένη από τον κ Παναγιώτη Παπάζογλου διευθύνοντα σύμβουλο ΕΥ Ελλάδας στην http://www.kathimerini.gr/807347/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-shmantika-ta-ofelh-twn-epixeirhsewn-apo-th-gynaikeia-symmetoxh-sta-ds#.VQSK_VF5oEo.facebook.

2 Φεβ 2015

Δωρεάν σεμινάρια για γυναίκες με καρκίνο του στήθους


Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυναίκες που βρίσκονται στη φάση της θεραπείας για τον καρκίνο του στήθους (χημειοθεραπεία-ακτινοθεραπεία) θα πραγματοποιήσει από τις 2 Φεβρουαρίου 2015 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει ο σύλλογος για την βελτίωση της ποιότητας ζωής από τις παρενέργειες που υφίστανται οι γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπείες (χημειοθεραπεία-ακτινοθεραπεία) για τον καρκίνο του στήθους.

Οι γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπείες για τον καρκίνο του στήθους αντιμετωπίζουν παρενέργιες όπως μερική ή ολική πτώση των μαλλιών, μερική ή ολική πτώση των φρυδιών και των βλεφαρίδων, το έγκαυμα, τη στοματίτιδα ή τον ερεθισμό των χειλιών και το εξάνθημα που επηρεάζουν το σώμα τις και την εικόνα που οι ίδιες έχουν για την εαυτή τις, συμβάλλουν στη μείωση της αυτοπεποίθησης τις και κατά συνέπεια επιδρούν στη γενικότερη ποιότητα της ζωής τις. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Στήθους «Άλμα Ζωής» με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια προσπαθεί να βοηθήσει τις ασθενείς με καρκίνο του στήθους να βελτιώσουν την εμφάνισή τις και την εικόνα της εαυτής τις. 
Μια γυναίκα συμμετέχοντας στα σεμινάρια θα διδαχθεί τρόπους και τεχνικές, για να διαχειριστεί τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας. Με αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες θα νιώσουν καλύτερα με την εαυτή τις και θα μπορούν ευκολότερα να συνεχίσουν τις καθημερινές τις δραστηριότητες, χωρίς να χρειάζεται να απομονωθούν. 

Στα πλαίσια του προαναφερόμενου προγράμματος θα πραγματοποιηθούν τα εξής εκπαιδευτικά σεμινάρια: 
2 Φεβρουαρίου Περιποίηση δέρματος κατά τη διάρκεια των θεραπειών. 
9 Φεβρουαρίου Συμβουλές μακιγιάζ κατά τη διάρκεια των θεραπειών. 
16 Φεβρουαρίου Φροντίδα νυχιών κατά τη διάρκεια των θεραπειών και τρόποι διαχείρισης της αλωπεκίας. 
24 Φεβρουαρίου Βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Δεν αλλάζω εγώ». 

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι δωρεάν. 

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα Γραφεία του συλλόγου, Αριστοτέλους 79-81, 10434 Πλατεία Βικτωρίας στις 17:30μ.μ. 

Η διάρκεια κάθε σεμιναρίου είναι 1 ώρα και 30 λεπτά. 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα 210 4180006 και 210 8815444.

11 Ιαν 2015

Στρατόπεδο εξόντωσης γυναικών Ravensbrück της Sarah Helm


Μια αριστοτεχνική και συγκινητική αφήγηση της πιο τρομακτικής κρυφής θηριωδίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: 
Ravensbrück, το μόνο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης που χτίστηκε μόνο για γυναίκες

Ένα ηλιόλουστο πρωί τον Μάιο 1939 μια φάλαγγα 867 γυναικών νοικοκυρών, γιατρίνων, τραγουδιστριών της όπερας, πολιτικίνων, εργαζομένων, παρήλασαν διασχίζοντας το δάσος πενήντα μίλια βόρεια του Βερολίνου, που οδηγεί σε μια λίμνη με λαμπρό παρελθόν, στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε μέσα από γιγαντιαίες πύλες στο στρατόπεδο. Μαστιγώθηκαν και δέχτηκαν κλωτσιές από τις εθνικίστριες-ναζί γυναίκες φρουρούς. 

Ο προορισμός τις ήταν στη Ravensbrück, όπου ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης είχε σχεδιαστεί ειδικά για τις γυναίκες από τον Heinrich Himmler, τον κύριο αρχιτέκτονα του Ολοκαυτώματος. Μέχρι το τέλος του πολέμου 130.000 γυναίκες από περισσότερες από είκοσι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες φυλακίστηκαν εκεί. Μεταξύ των κυριότερων ονομάτων ήταν η Geneviève de Gaulle, ανιψιά του στρατηγού de Gaulle του Παρισιού, καθώς και η Gemma La Guardia Gluck, αδελφή του δημάρχου της Νέας Υόρκης κατά την περίοδο του πολέμου. 
Μόνο ένας μικρός αριθμός αυτών των γυναικών ήταν Εβραίες, το στρατόπεδο συγκέντρωσης ήταν σε μεγάλο βαθμό ένα μέρος, για τις εθνικίστριες-ες, εξάλειψης άλλων κατώτερων όντων-κοινωνικών αποβλήτων, όπως οι Ρομά, πολιτικές εχθροί, αλλοδαπές αντιστασιακές, άρρωστες, ανάπηρες, και οι "τρελές". Πάνω από έξι χρόνια, οι κρατούμενες υφίστανται ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, καταναγκαστική εργασία, πείνα, και τυχαίες εκτελέσεις. Στους τελευταίους μήνες του πολέμου, το Ravensbrück έγινε στρατόπεδο εξόντωσης. Οι εκτιμήσεις για τον τελικό αριθμό των νεκρών γυναικών ως τον Απρίλιο 1945 κυμαίνονται από 30.000 έως 90.000. 

Για δεκαετίες, η ιστορία του Ravensbrück κρυβόταν πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα, και σήμερα εξακολουθεί να είναι ελάχιστα γνωστή. Χρησιμοποιώντας τις μαρτυρίες οι οποίες ανακαλύφθηκαν μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και οι συνεντεύξεις με επιζώσες που δεν έχουν μιλήσει ποτέ πριν, η Sarah Helm έχει ήδη εισχωρήσει στην καρδιά του στρατοπέδου, αποδεικνύοντας στην αναγνώστρια με καθηλωτική λεπτομέρεια πόσο εύκολα και γρήγορα ο αδιανόητος τρόμος εξελίσσεται. 
Είναι κάτι παραπάνω από ένας κατάλογος φρικαλεοτήτων, ωστόσο, το Ravensbrück είναι επίσης μια συναρπαστική αφήγηση αυτού που μια επιζώσα αποκαλεί "ηρωικότητα, υπεράνθρωπη αντοχή και εξαιρετική δύναμη της θέλησης για να επιβιώσουν". Για κάθε κρατούμενη που έχανε την δύναμή της, μια άλλη έβρισκε τη βούληση να αντισταθεί με πράξεις αυτοθυσίας και φιλίας, καθώς και δολιοφθορές, διαμαρτυρίες, και τη διαφυγή. 

Ενώ ο πυρήνας αυτού του βιβλίου είναι όσα ειπώθηκαν από το εσωτερικό του στρατοπέδου, η ιστορία ρίχνει επίσης νέο φως στην εξέλιξη της ευρύτερης γενοκτονίας, στην ανικανότητα του κόσμου να απαντήσει, και στην τελική προσπάθεια του Χίμλερ να επιδιώξει μια ξεχωριστή ειρήνη με τους Συμμάχους χρησιμοποιώντας τις γυναίκες, του στρατοπέδου Ravensbrück, ως διαπραγματευτικό χαρτί. 
Τρόμος, έμπνευση, και βαθιά ανησυχία, το Ravensbrück είναι ένα πρωτοποριακό έργο ιστορικής έρευνας. Με σπάνια διαύγεια, μας θυμίζει την ικανότητα της ανθρωπότητας, τόσο για κτηνώδη σκληρότητα όσο και για θάρρος ενάντια σε όλες τις πιθανότητες. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 11.1.15 και την μεταφράσαμε από την amazon στην http://www.amazon.com/Ravensbruck-Death-Hitlers-Concentration-Women/dp/038552059X

Sarah Helm: Ravensbruck, Hitler’s Concentration Camp For Women Α'


Η φρίκη του Ravensbrück: Ζώντας στο γυναικείο στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί *1 (εθνικιστριών-ων).

Βιασμοί, βασανιστήρια, μαζικές δολοφονίες: συνολικά 50.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης γυναικών το Ravensbrück.

Το νέο βιβλίο της Σάρα Χέλμ που περιλαμβάνει μαρτυρίες διασωθεισών, αποκαλύπτει την ανείπωτη φρίκη που έκρυβαν οι τοίχοι. Στο στρατόπεδο αυτό στέλνονταν οι «ανεπιθύμητες» γυναίκες: τσιγγάνες, πολιτικές κρατούμενες, μέλη της αντίστασης, λεσβίες*2 και μικρο-εγκληματίες. 

Σαν εργαστηριακά κουνέλια συμμετείχαν σε αποτρόπαια ιατρικά πειράματα, ενώ υποβάλλονταν σε βασανιστήρια και βιασμούς. 
Η Καταρίνα Γουάιτζ, ήταν η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να το σκάσει από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ravensbrück σκαρφαλώνοντας τον τοίχο. Ακροβάτρια στο επάγγελμα, το «έγκλημα» που την έστειλε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης ήταν η τσιγγάνικη καταγωγή της, που κατά τον Χίτλερ την κατέτασσε ως «εκφυλισμένη ύπαρξη» που «απειλούσε να μολύνει την Αρία φυλή» 
Δύο φορές αυτή η γενναία νεαρή γυναίκα προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει και πέρασε μήνες βασανιστηρίων μετά την σύλληψη της, ωστόσο απτόητη προσπάθησε ξανά και τα κατάφερε. Μέσα στο σκοτάδι κατάφερε να περάσει απαρατήρητη από τις-τους φρουρούς των SS και τα σκυλιά τους, σκαρφάλωσε στην οροφή του κυλικείου του προσωπικού και από εκεί, χρησιμοποιώντας την εμπειρία της στο τσίρκο, πήδηξε στον ηλεκτροφόρο φράκτη, τον οποίο κάλυψε με κουβέρτα, σκαρφάλωσε 5 σειρές συρματοπλέγματα και έναν τοίχο 5 μέτρων και κατάφερε να διαφύγει στο δάσος.
Ηταν ελεύθερη για τρεις μέρες και νύχτες, διάστημα κατά το οποίο όλες οι άλλες γυναίκες στο θάλαμο αναγκάστηκαν να σταθούν σε στάση προσοχής, χωρίς να κουνιούνται και χωρίς τροφή ή νερό. 
Την τέταρτη ημέρα το πρωί την έσυραν πίσω, καλυμμένη με αίμα και δαγκωνιές σκυλιών. Την έριξαν πίσω στο θάλαμο με τις τιμωρημένες συγκρατούμενες της και τις είπαν «κάντε την ότι θέλετε», παρανοϊμένες από την πείνα και την κούραση, πήραν καρεκλοπόδαρα και κυριολεκτικά τη σκότωσαν στο ξύλο, κάνοντας οι ίδιες τη βρώμικη δουλειά των φρουρών τις. 

Πολλές χιλιάδες γυναίκες υπέστησαν παρόμοια μακάβρια μοίρα στα έξι χρόνια που υπήρχε το στρατόπεδο εξόντωσης Ravensbrück. Εργάζονταν μέχρι θανάτου, χωρίς φαγητό, βασανίζονταν, απαγχονίζονταν, εκτελούνταν, δολοφονούνταν με αέρια ή καίγονταν ζωντανές στα κρεματόρια. 

Παραδόξως, όταν οι πρώτες κρατούμενες έφτασαν στη Ravensbrück, 55 μίλια βόρεια του Βερολίνου, τον Μάιο του 1939 αντιμετώπισαν μία διαφορετική πραγματικότητα. 
Πολιτικές αντίπαλες, εργαζόμενες του σεξ, και «ανεπιθύμητες», μεταφέρθηκαν εκεί από τα μπουντρούμια, τα σκοτεινά κελιά και τα ζοφερά πτωχοκομεία σε όλη τη Γερμανία, όπου ήταν κλειδωμένες γιατί δεν ανταποκρίνονταν στο «Kinder, Kuche, Kirche» (Παιδιά, κουζίνα, εκκλησία) ιδανικό των Ναζί για τη γυναικεία φύση. 

Όταν κατέβηκαν από τα σκούρα λεωφορεία, αντίκρισαν τα καταγάλανα νερά της λίμνης και η μυρωδιά ενός πευκοδάσους γέμισε τους πνεύμονές τις. «Οι καρδιές μας φτερούγισαν από χαρά», θυμάται η Λίζα Ούλριχ, κομμουνίστρια και πρώην κρατούμενη στο στρατόπεδο. Δεν υπήρχαν παρατηρητήρια. Μέσα από το συρματόπλεγμα φαίνονταν πολύχρωμα λουλούδια και ένα κλουβί με παγόνια και έναν παπαγάλο. Η ψευδαίσθηση της ηρεμίας τις όμως αμέσως γκρεμίστηκε όταν «ορδές γυναικών φυλάκων με άγρια σκυλιά όρμησαν σε εμάς με εντάλματα και μας φώναζαν σκύλες και πόρνες». 
Από τότε, κάθε λεπτό των ημερών που ακολουθούσαν ήταν πειθαρχία με σειρήνες και κανόνες, ενώ μέσα στον θάλαμο, οι γυναίκες ήταν στοιβαγμένες σαν ζώα. Μάλιστα η πειθαρχία τηρούνταν όχι μόνο από τις φρουρούς, αλλά και από τις συνεργάτιδες μεταξύ των κρατουμένων, οι «αρχηγίνες των θαλάμων» που "προσλαμβάνονταν" ανάμεσα στις κρατούμενες, ήταν συχνά πιο απάνθρωπες και από τις φρουρούς. 
Το Ravensbrück ήταν μία τεράστια μηχανή θανάτου, όπου τα πάντα οδηγούσαν εκεί. Όσες ήταν πολύ άρρωστες ή κουρασμένες από τις κακουχίες ήταν οι επόμενες στη λίστα εξόντωσης. 
Τακτικά στο στρατόπεδο έφταναν φορτηγά τα επονομαζόμενα Himmelfahrt («του Παραδείσου») που έπαιρναν ομάδες γυναικών για άγνωστους προορισμούς από τους οποίους δεν θα επέστρεφαν ποτέ. 
Αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν οι θάλαμοι αερίων των Ναζί σε μυστικά κέντρα στη Γερμανία ή την Αυστρία ή - πιο συχνά - στα στρατόπεδα θανάτου του Άουσβιτς ή του Μπέλσεν. 
Η έμπνευση πίσω από αυτή την επίγεια αναπαράσταση της κόλασης ήταν ο Χάινριχ Χίμλερ, ο αρχηγός των SS, ο οποίος επέβλεπε το δίκτυο των στρατοπέδων συγκέντρωσης και ήταν ένας συχνός επισκέπτης στο Ράβενσμπρακ. 
Ήταν αυτός που επικύρωσε τη χρήση της μεθόδου Pruegelstrafe, κατά την οποία οι κρατούμενες δένονταν πάνω σε ένα ξύλινο άλογο και δέχονταν 25 χτυπήματα με μαστίγιο στους γλουτούς. 

Το χειρότερο όμως είναι τα ανατριχιαστικά ιατρικά πειράματα που διεξάγονταν στις κρατούμενες.
Οι συνεδρίες αυτές ξεκίνησαν με το γιατρό του στρατοπέδου, Γουόλτερ Σόνταγκ. Ενθαρρυμένος από τον Χίμλερ ξεκίνησε τη δοκιμή-τέστ τρόπων δολοφονίας των κρατουμένων. Η ένεση με βενζίνη ή φαινόλη στις φλέβες τις ήταν προσφιλής μέθοδος. 
Ο Σόνταγκ ήταν σαδιστικά ωμός. Κάθε πρωί, ντυμένος με την άψογα μαύρη ομοιόμορφη SS στολή του, πέρναγε κατά μήκος της γραμμής των γυναικών που περίμεναν έξω από το στρατόπεδο του νοσοκομείου με δαγκώματα σκυλιών, χαρακιές από ξυλοδαρμούς ή κρυοπαγήματα και τις κλωτσούσε με τις μπότες του, ή τις χτυπούσε με ένα ραβδί από μπαμπού. Επίσης λέγεται ότι απολάμβανε ιδιαίτερα την εξαγωγή υγιών δοντιών χωρίς αναισθητικό. 

Βρίσκεστε στο Α' μέρος για να βρεθείτε στο Β' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 10.1.15 από την iefimerida στην http://www.iefimerida.gr/news/186231/i-friki-toy-ravensmprak-zontas-se-gynaikeio-stratopedo-sygkentrosis-ton-nazi-eikones 


Οι αστερίσκοι είναι δικοί μας.
*1 Η λέξη Nazi προέρχετε από την λέξη Nationalismus που σημαίνει Εθνικισμός κατ' επέκταση ναζί=εθνικίστρια-ης. 
*2 Οι λεσβίες επίσης βασανίστηκαν ως ανεπιθύμητες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης αλλά σπάνια αναφέρονται.

Sarah Helm: Ravensbruck, Hitler’s Concentration Camp For Women Β'


Μία από τις εμμονές του Χίμλερ ήταν η πεποίθηση του ότι το τακτικό σεξ κάνει καλύτερους τους στρατιώτες, και ο ίδιος έδωσε εντολή στον Σονταγκ να βρει έναν τρόπο να έχουν σεξουαλική επαφή σε οίκους ανοχής, χωρίς να κολλάνε αφροδίσια νοσήματα. Ο γιατρός πειραματίστηκε με εργαζόμενες του σεξ στο Ravensbrück σε αναζήτηση μιας θεραπείας για τη σύφιλη και τη βλεννόρροια. 
Δεν υπάρχουν αρχεία για το πώς διεξάγονταν αυτά τα πειράματα, αν και όλες-οι γνώριζαν ότι συνέβαιναν. Μία επιζώσα από το στρατόπεδο είχε ακούσει ότι σε μία σειρά πειραμάτων η σύφιλη εγχεόταν στο νωτιαίο μυελό. 

Αλλά απτές αποδείξεις υπάρχουν για μία σειρά από μακάβριες ιατρικές δοκιμές που ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 1942, όταν 75 από τις νεότερες και πιο υγιείς γυναίκες – όλες Πολωνές - κλήθηκαν να συγκεντρωθούν στο έδαφος του προαυλίου, όπου ο χειρουργός των SS Καρλ Γκεμπχαρντ σήκωσε τις φούστες τις για να επιθεωρήσει τα πόδια τις. Εξι από αυτές επιλέχθηκαν και στάλθηκαν στο νοσοκομείο του στρατοπέδου. Εκεί τις έκαναν μπάνιο και τις έβαλαν σε κρεβάτια με καθαρά σεντόνια. Στη συνέχεια, μια νοσοκόμα ξύρισε τα πόδια τις και τις οδήγησε στο θάλαμο του χειρουργείου. 

Καθώς βυθίζονταν στο αναισθητικό, μία από αυτές επαναλάμβανε ξανά και ξανά: «Δεν είμαστε ινδικά χοιρίδια ... δεν είμαστε ινδικά χοιρίδια» αλλά αυτό ακριβώς ήταν και στο στρατόπεδο τις αποκαλούσαν Kaninchen (κουνέλια). 
Όταν το πρώτο «κουνέλι» ξύπνησε, τα πόδια της ήταν στο γύψο. Μέσα σε λίγες ώρες η ίδια και οι άλλες ούρλιαζαν από τους πόνους καθώς τα πόδια τις άρχισαν να πρήζονται. Είχαν χρησιμοποιηθεί σε πειράματα για να ανακαλύψουν καλύτερα φάρμακα για τη θεραπεία των πληγών του πολέμου των στρατιωτών της Γερμανίας. 
Τα πόδια των γυναικών είχαν ανοιχτεί και μολυνθεί με βακτήρια, βρωμιές, γυαλιά και θραύσματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μόλυνση θα εξαπλωθεί περαιτέρω. Μέρες αργότερα, ο γύψος αφαιρούνταν και οι πληγές τις αντιμετωπίζονταν με διαφορετικά πειραματικά φάρμακα. Τα «κουνέλια» που δεν συνεργάζονταν ή φώναζαν πολύ δυνατά λόγω του πόνου, δέχονταν θανατηφόρες ενέσεις. 

Τα ιατρικά πειράματα υποτίθεται ότι ήταν άκρως απόρρητα, αλλά ολόκληρο το στρατόπεδο τα γνώριζε και ήταν τρομοκρατημένο. 

Για να βοηθηθεί η μαζική σφαγή, ο Χίμλερ αποφάσισε ότι το Ravensbrück θα πρέπει να έχει το δικό του θάλαμο αερίων, που χτίστηκε τον Ιανουάριο του 1945. Το στρατόπεδο ήταν υπερπλήρες σε οριακό σημείο και έπρεπε να κάνει χώρο για ακόμα περισσότερες κρατούμενες, ειδικά όταν έκλεισαν τα στρατόπεδα στην Ανατολή. Οι εκτελέσεις και οι ενέσεις ήταν χρονοβόρες. Οι θάλαμοι αερίων ήταν ταχύτεροι και διπλασίαζαν τον αριθμό των νεκρών. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε μία παλιά αποθήκη. Με διαστάσεις 3x5 ήταν όσο ένα γκαράζ αυτοκινήτων σε μέγεθος, ενώ τα κενά και οι τρύπες στους τοίχους καλύπτονταν με μαστίχα. 

 Οι γυναίκες ωθούνταν στο εσωτερικό, 150 τη φορά, και έκλεινε η πόρτα. Στη συνέχεια, ένα δοχείο αερίων έπεφτε από την οροφή. Σύμφωνα με μία μάρτυρα, υπήρχαν φωνές και κλάμα για δύο έως τρία λεπτά, στη συνέχεια σιωπή. Οι φυλακισμένες στον πλησιέστερο θάλαμο άκουγαν τα φορτηγά να μαρσάρουν και αναρωτιόντουσαν γιατί οι κινητήρες παραμένουν σε λειτουργία για τόσο πολύ. Στη συνέχεια, κάποια είπε ότι ήταν για να καλύψουν τις κραυγές από το θάλαμο αερίων. 

Μέσα σε ένα μόνο σαββατοκύριακο, 2.500 γυναίκες δηλητηριάστηκαν με αέρια. Στόχος ήταν να μην υπάρξουν ζωντανές μάρτυρες όταν θα έφταναν οι συμμαχικές δυνάμεις. Αλλά υπήρχαν ακόμη χιλιάδες γυναίκες στο χώρο στις 30 Απριλίου 1945, όταν οι επιζώσες ξύπνησαν με το βρυχηθμό του ρωσικού πυροβολικού. Οι φρουροί των SS είχαν φύγει, και οι γυναίκες ετοίμαζαν κόκκινη σημαία για να την κρεμάσουν στο στρατόπεδο. Αλλά οι «απελευθερωτές» του Κόκκινου Στρατού τις έφεραν μια νέα φρίκη, τους βιασμούς. 
Από τότε που είχε περάσει τα γερμανικά σύνορα, ο Κόκκινος Στρατός είχε εμπλακεί σε αρκετά σεξουαλικά εγκλήματα και τώρα βίαζε και τις γυναίκες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ακόμα και τις Ρωσίδες. 
Η Νάντια Βασιλίεβα, Ρωσίδα νοσοκόμα, θυμάται, ότι αρχικά τις υποδέχθηκαν σαν αδελφές και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε τέρατα. 
«Ήμουν σχεδόν πτώμα» θυμάται η Ιλσε Χάινριχ «και έπρεπε να υποβληθούμε και σε αυτό». Οι έγκυες γυναίκες και οι λεχώνες βιάστηκαν επίσης. 
Μια άλλη γυναίκα κατήγγειλε ότι οι στρατιώτες απαιτούσαν πληρωμή για την απελευθέρωση. «Οι Γερμανοί ποτέ δεν μας βίασαν επειδή μας θεωρούσαν γουρούνια, αλλά οι δικοί μας στρατιώτες το έκαναν. Ο Στάλιν είχε πει ότι κανένας στρατιώτης δεν έπρεπε να πάρει αιχμάλωτες-ους, έτσι μας αντιμετώπιζαν σαν σκουπίδια. 
Δεδομένου ότι όλες οι γενναίες γυναίκες της Ravensbrück είχαν περάσει και επιβιώσει από τις αντιξοότητες, αυτή η κακοποίηση ήταν η τελική ταπείνωση. 

Τα αποσπάσματα του κειμένου είναι από το επερχόμενο βιβλίο της Σάρα Χελμ «If This Is A Woman: Inside Ravensbruck, Hitler’s Concentration Camp For Women» που θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιανουαρίου.

Βρίσκεστε στο Β' μέρος για βρεθείτε στο Α' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 10.1.15 από την iefimerida στην http://www.iefimerida.gr/news/186231/i-friki-toy-ravensmprak-zontas-se-gynaikeio-stratopedo-sygkentrosis-ton-nazi-eikones

1 Ιαν 2015

Οι γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο, το 2014 Α'


Δυναμικές, πρωτοπόρες, δισεκατομμυριούχες, ακτιβίστριες ή απλά πετυχημένες επιστημόνισες, αυτές είναι μερικές από τις γυναίκες που άφησαν το σημάδι τις στο 2014. 

Από το Νομπέλ της 17χρονης Μαλάλα που έγινε το νεότερο άτομο που βραβεύεται με το κορυφαίο βραβείο, μέχρι την πρώτη γυναίκα που κέρδισε το Νόμπελ Μαθηματικών, την πρώτη γυναίκα που πήγε στο φεγγάρι και την πρώτη πιλότρια μαχητικών των ΗΑΕ που βομβάρδισε την ISIS. 

Μαριάμ αλ Μανσούρι: 
Η πρώτη πιλότρια μαχητικών που βομβάρδισε την ISIS Από μικρή, έβλεπε να πετούν τα αεροπλάνα και ζήλευε. Ως έφηβη ακόμα ονειρευόταν να βρίσκεται στο πιλοτήριο. Η Μαριάμ αλ Μανσούρι όμως έπρεπε να περιμένει χρόνια. Οχι μόνο την ενηλικίωσή της αλλά και την αλλαγή του νόμου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που της επέτρεψε να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. H ίδια σπούδασε αγγλική φιλολογία αλλά την κέρδισε η αεροπορία. Και έγινε η πρώτη γυναίκα πιλότρια μαχητικών των ΗΑΕ που βομβάρδισε την ISIS. 

Αμέγιο Στελα Ανταντέβο: Η γιατρίνα που νίκησε τον Εμπολα 
Η γιατρίνα, η Αμέγιο Στελα Ανταντέβο βοήθησε στον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου Εμπολα, στη Νιγηρία, την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής με 174 εκατομμύρια κατοίκους - και μάλιστα εν μέσω πολέμου με την  ισλαμιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ. Μάλιστα, η παρέμβασή της προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να αφήσει το σημάδι της στο 2014. 

Mαριάμ Μιρζακχανί: Η πρώτη γυναίκα που πήρε «Νόμπελ» Μαθηματικών 
Η ιρανικής καταγωγής μαθηματικός Mαριάμ Μιρζακχανί έγινε η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με το βραβείο Fields, που ισοδυναμεί με το βραβείο Νομπέλ στον τομέα των μαθηματικών. Η καθηγήτρια του πανεπιστημίου του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, ήταν μεταξύ των τεσσάρων τιμηθέντων με το βραβείο Fields στο Διεθνές Συνέδριο των Μαθηματικών που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ και ταυτόχρονα έγινε η πρώτη γυναίκα ανάμεσα στις 56 νικήτριες-ες από τότε που θεσπίστηκε το βραβείο το 1936. 


Λουπίτα Νιόγκο: Το ωραιότερο πρόσωπο στον κόσμο για το 2014 
Η 31χρονη μαύρη σταχτοπούτα, η ηθοποιός που πήρε Οσκαρ, για την ερμηνεία της στην πρώτη ταινία που έπαιξε με το που τελείωσε τις θεατρικές σπουδές της, άφησε το στίγμα της στο 2014. Μετά το Οσκαρ, ακολούθησε μία καμπάνια για τον οίκο Miu Miu, εξώφυλλο στη Vogue, εξώφυλλο στο People ως το ωραιότερο πρόσωπο στον κόσμο για το 2014 και φυσικά το πρόσωπο της καμπάνιας Lancome. Θέλετε για την ιστορία της ζωής της και τον ρατσισμό που έχει βιώσει, θέλετε για την απίστευτη ομορφιά της και το ταλεντο της, θέλετε για την απίστευτη προσωπικότητά της και το θάρρος της να μιλάει έξω από τα δόντια, η Λουπίτα Νιόγκο μας συστήθηκε το 2014 και φυσικά περιμένουμε πολύ περισσότερα από εκείνη στο μέλλον. 

Ελίζαμπεθ Χολμς: Η νεότερη δισεκατομμυριούχος 
Η Ελίζαμπεθ Χολμς παράτησε τις σπουδές της για να αλλάξει τον τομέα της υγείας. Ιδρυσε την Theranos και στα 30 της είναι η νεότερη δισεκατομμυριούχος που βρέθηκε στη λίστα του περιοδικού Forbes με τις-τους 400 πλουσιότερες-ους ανθρώπους στην Αμερική. Στα 19 της άφησε τις σπουδές της και θεώρησε ότι θα ήταν καλύτερο να αρχίσει να εργάζεται πάνω σε μια ιδέα της, η οποία στόχευε να αλλάξει τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Και το κατάφερε δημιουργώντας μια επιχείρηση δισεκατομμυρίων δολαρίων. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 31.12.14 από την thetoc.gr γραμμένη από την Ελίνα Μαμμή στην http://www.thetoc.gr/new-life/creatives/article/oi-gunaikes-pou-allaksan-ton-kosmo-to-2014

Οι γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο, το 2014 Β'


Susie Wolff: Η γυναίκα που έσπασε το άβατο της F1   
H δεύτερη γυναίκα οδηγός που έσπασε το άβατο της F1, μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Η 32χρονη Σούσι Γουλφ γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1982, είναι Αγγλίδα οδηγός αγώνων από τη Σκωτία. Ξεκίνησε από καρτ και το αθλητισμού, ενώ το 2014 ήταν η πρώτη γυναίκα που πήρε μέρος σε αγώνες της F1 τα τελευταία 22 χρόνια. Η παντρεμένη με τον Τότο Γουλφ της Μercedes, και κατάφερε να σπάσει το άβατο του ανδρικού κόσμου της Formula 1, κάτι που είχε καταφέρει η το 1992 η Ιταλίδα Τζιοβάνα Αμάτι, η οποία είχε οδηγήσει στις κατατακτήριες δοκιμές του Γκραν Πρι στη Βραζιλία.


Σάντρα Μπούλοκ: Η πιο σέξι γυναίκα της δεκαετίας 
Λίγο πριν τα πεντηκοστά της γενέθλια, η Σάντρα Μπούλοκ απέδειξε ότι η ομορφιά και η γοητεία για μια γυναίκα δεν έχει ηλικία. Φορώντας ένα στενό στράπλες φούξια φόρεμα, στέφθηκε όχι απλώς η πιο σέξι γυναίκα της χρονιάς, αλλά της δεκαετίας! Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ. 

Μαλάλα Γιουσαφζάι: 
Η νεότερη κάτοχος βραβείου Νόμπελ Ειρήνης Το κορίτσι που έκανε όλο τον κόσμο να δακρύσει με τη γεναιότητά της. Η 17χρονη Μαλάλα Γιουσαφζάι, η έφηβη που τρομοκράτησε τους τρομοκράτες και δεν σταματά να μάχεται για το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για το 2014. Είναι το νεότερο άτομο που βραβεύεται με Νομπελ. Παίρνοντας το βραβείο Νόμπελ είπε ότι θέλει να γίνει Πρωθυπουργίνα του Πακιστάν. Στη γλώσσα της το όνομά της σημαίνει «άσχημα νέα». Οχι για την ίδια. 

Σαμάνθα Κριστοφοράτι: 
η πρώτη Ιταλίδα στο διάστημα Ενθουσιασμένη, τολμηρή, αποφασισμένη να πετύχει τους στόχους της, η Σαμάνθα Κριστοφορέτι είναι η πρώτη ιταλίδα αστροναύτισα που συμμετέχει σε διαστημική αποστολή με το διαστημόπλοιο «Σαγιούζ». Γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1977. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Μονάχου, στη Γερμανία, στο «Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace» στην Τουλούζη, Γαλλία, και στο «Mendeleev University of Chemical Technologies» στη Μόσχα, Ρωσία. Λίγο πριν φύγει για το μεγάλο ταξίδι της στο διάστημα, έγραψε ένα συκλονιστικό γράμμα

Το 2014, οι γυναίκες έκαναν επανάσταση κατά των προτύπων ομορφιάς 
Μέσα στον χρόνο που μας πέρασε, οι γυναίκες κάθε ηλικίας μίλησαν δυνατά για όσα τους ενοχλούν σχετικά με τον σεξισμό, τα πρότυπα ομορφιάς, την πίεση που υφίστανται για να είναι τέλειες... 

Οι φοιτήτριες που πολέμησαν τη Victoria's Secret και κέρδισαν! 
Τρεις φοιτήτριες ανάγκασαν έναν κολοσσό όπως η Victoria's Secret να «σκοτώσει» το σλόγκαν της καμπάνιας που προκάλεσε οργή για «ανθυγιεινά» και «καταστροφικά» πρότυπα. Μάλιστα, μεταξύ των τριών φοιτητριών, ήταν και η κυπριακής καταγωγής 22χρονη Γαβριέλλα Κουντουρίδη

Η Vogue «την είπε» στην Calvin Klein για το παχουλό μοντέλο 
Μια καμπάνια της Calvin Klein με το «παχουλό μοντέλο», (όπου μόνο παχουλό δεν ήταν το μοντέλο που πρωταγωνιστούσε) έφερε αναστάτωση και πολλά αρνητικά σχόλια εναντίον της εταιρείας. Μάλιστα, ακόμα και η «βίβλος της μόδας», η αμερικανική Vogue απάντησε σε αυτή τη γκάφα με μια φωτογράφηση που πραγματικά γιορτάζει τα γυναικεία σώματα σε όλα τα μεγέθη. 

Η νεαρή μπλόγκερ που κατέκρινε το photoshop... 
Mεταξύ πολλών δράσεων κατά του photoshop και της δημιουργίας λάθος προτύπων ομορφιάς, μία νεαρή μπλόγκερ, η Μαρία Σάουθαρντ Οσπίνα, ζήτησε από 21 ειδικούς στο photoshop να την κάνουν «όμορφη» για να αποδείξει την εμμονή του κόσμου μας με την τελειότητα.


Την είδηση την βρήκαμε στις 31.12.14 από την thetoc.gr γραμμένη από την Ελίνα Μαμμή στην http://www.thetoc.gr/new-life/creatives/article/oi-gunaikes-pou-allaksan-ton-kosmo-to-2014

Οι εμβληματικής σημασίας υποθέσεις για τον ορίζοντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων


Κάνοντας μια αναδρομή στη χρονιά που φεύγει και εστιάζοντας στις εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μια ιεράρχηση τύπου «ποιο γεγονός ήταν πιο σημαντικό» είναι αδύνατη. Είναι όλα εξίσου σημαντικά, δεν μπαίνουν σε ζυγαριά και οι εκπτώσεις ή η καταπάτηση αυτών δεν νοείται ως ανεκτή. Στην Ελλάδα η… οπισθοχώρηση στον τομέα των δικαιωμάτων-ατομικών, κοινωνικών κλπ- είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα όπως κατέδειξε και η έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH).

Κοιτώντας πίσω στο 2014 η HuffPost Greece και ο Κωστής Παπαϊωάννου, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επέλεξαν, κάποια θέματα «εμβληματικής σημασίας για τον ορίζοντα των δικαιωμάτων στη χώρα μας» όπως αναφέρει και ο ίδιος. 

Ζητήματα που χρονίζουν, για τα οποία το 2014 υπήρξαν διεργασίες αλλά όπως φαίνεται δεν υπήρξε και η αναγκαία επιτυχής και οριστική διευθέτησή τους. Θα μας απασχολήσουν- και οφείλουμε να μας απασχολήσουν- και το 2015 καθώς αφορούν χιλιάδες πολίτισες-ες οι οποίες συνεχίζουν να είναι «παγιδευμένες-οι» σε…νομοθετικά κενά. 

Σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια…next year και αν! 

Πριν την αποτυχία εκλογής ΠτΔ και την αναγκαστική πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, αυτό το θέμα θα γραφόταν διαφορετικά. Πιθανότατα κάπως έτσι: «Ελπίδες για σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών από το 2015». 

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι αιφνίδιες πολιτικές εξελίξεις που θα παρατείνουν τις διακρίσεις σε βάρος των Lbtiq οι οποίες-οι θα συνεχίσουν να ζουν στο πλευρό των συντροφισών-ων τους σαν «φαντάσματα», τουλάχιστον από νομικής πλευράς. Η Πολιτεία ούτως ή άλλως δεν ήταν «θετική» προς μια οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Εδώ και έξι χρόνια- απ’ όταν θεσμοθετήθηκε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά μόνο για τις ετερόφυλες συντρόφισες-ους- η Πολιτεία μεταθέτει διαρκώς την «επέκταση» του στα Lbtiq ζευγάρια. 

Αυτό όμως που συνέβη το 2014 είναι πως πλέον παρανομεί και με τη…βούλα της καταδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  

Ο κ.Παπαϊωάννου στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι κάθετος: «Η πολιτεία συνειδητά νομοθέτησε με τρόπο που οδηγούσε στην καταδίκη από το Ευρ. Δικαστήριο. Η κλιμακωτή ρύθμιση που επέλεξε ο τότε υπουργός κ. Χατζηγάκης μετέθεσε για το μέλλον το πικρό ποτήρι της «στενοχώριας» γνωστών συντηρητικών κύκλων, εντός και εκτός Εκκλησίας». 

Το 2014 ασκήθηκαν επί μήνες πιέσεις, από την Lbtiq κοινότητα, φορείς, κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και του ΠΑΣΟΚ για την άρση της διάκρισης με την ένταξη συγκεκριμένης διάταξης στο αποκαλούμενο «αντιρατσιστικό νομοσχέδιο». Στο ιδιότυπο όμως «μπρα-ντε-φερ» με τις οργισμένες και απειλητικές αντιδράσεις Μητροπολιτών και τις παρασκηνιακές κινήσεις μερίδας στελεχών και βουλευτριών-ων της ΝΔ, κέρδισαν οι δεύτερες-οι. 

«Η πολιτεία θεσμοθέτησε μια διάκριση σε βάρος ομάδας συμπολιτισών-ων μας και τους υποσχέθηκε πως ίσως η διάκριση αυτή αρθεί κάποτε. Ε λοιπόν, το μέλλον ήρθε και ας μη δυσφορούμε με τις καταδίκες και τα πρόστιμα. Εντέλει, η πατερναλιστικού τύπου ηθική καθοδήγηση στον τρόπο που διάγουμε τον αυστηρά ιδιωτικό μας βίο είναι αναμενόμενη όταν εκπορεύεται από την Εκκλησία. Δεν είναι όμως θεμιτό να διεκδικεί αυτόν το ρόλο μια δημοκρατική πολιτεία» δηλώνει ο κ.Παπαϊωάννου. 

Στο μεταξύ, εν μέσω θέρους η Ελλάδα «εισέπραξε» ακόμη 162 προσφυγές ζευγαριών στο ΕΔΑΑ και εν τέλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου ανακοίνωσε πως θα υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη στο πλαίσιο αναμόρφωσης του Οικογενειακού Δικαίου. Το έργο όμως της ειδικής νομοπαρασκευαστικής που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί τέλη του έτους, θα παραμείνει εκ των πραγμάτων, στα αζήτητα. Για κάποιες-ους βέβαια, η εξέλιξη αυτή ίσως να μην είναι τελείως αρνητική, καθώς πρόσφατες δηλώσεις του κ.Αθανασίου μεταφράστηκαν ως πρόθεση αναγνώρισης του δικαιώματος σύναψης συμφώνου σε Lbtiq ζευγάρια αλλά με «κουτσουρεμένες» ρυθμίσεις…Ο υπουργός μάλιστα κατηγορήθηκε, εμμέσως, και για μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης με αναφορές σε Lbtiq γάμους, θέμα που δεν έχει τεθεί. 


Μέρος της είδησης το βρήκαμε στις 31.12.14 από την  huffingtonpost.gr στην http://www.huffingtonpost.gr/2014/12/31/anaskopisi-2014-anthrwpinwn-dikaiwmatwn_n_6386580.html?utm_hp_ref=tw

Στην φωτογραφία ένα λεσβιακό  ζευγάρι το 1940.

30 Δεκ 2014

Ασυμφωνίες με το σύμφωνο συμβίωσης Λευκωσία Α'


Επιφυλάξεις από την Επίτροπο Διοικήσεως και την Αρχή κατά των Διακρίσεων Ασυμφωνίες με το σύμφωνο συμβίωσης Λευκωσία: 

Σοβαρές ενστάσεις και επιφυλάξεις για πρόνοιες του νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το σύμφωνο συμβίωσης, εξέφρασε η επιτρόπισα Διοικήσεως και Αρχής κατά των Διακρίσεων Ελίζα Σαββίδου. Με πολυσέλιδο σημείωμα της προς τη Βουλή και το υπουργείο Εσωτερικών, η κα. Σαββίδου ζητά την υιοθέτηση σειράς τροποποιήσεων επί του νομοσχεδίου καθώς και την άμεση προώθηση του στη Βουλή για ψήφιση «χωρίς να παρεισφρήσουν στην πορεία ρυθμίσεις που θα φαλκιδεύουν τον ίδιο τον σκοπό αυτού του αξιόλογου εγχειρήματος», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Το σύμφωνο συμβίωσης θα δίνει τη δυνατότητα στα ζευγάρια που είναι κατά του θεσμού του γάμου, θρησκευτικός ή πολιτικός, να αποκτήσουν τα οφέλη που προσφέρει ο γάμος χωρίς γάμο. Θα απολαμβάνουν, δηλαδή, τα ίδια δικαιώματα που έχουν σήμερα οι σύζυγοι, χωρίς τα δεσμά του γάμου. Τα παιδιά που θα γεννιούνται κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης θα τεκμαίρεται ότι έχουν πατέρα τον άνδρα με τον οποίο η μητέρα κατήρτισε το σύμφωνο. 

Το εν λόγω νομοσχέδιο χαρακτηρίστηκε ως πρωτοποριακό, καθώς σύμφωνο συμβίωσης θα μπορούν να υπογράφουν μεταξύ τους και Lbtiq και θα αναγνωρίζονται νομικά από την Πολιτεία, ως ζευγάρια. Σε περίπτωση ασυμφωνίας χαρακτήρων, το ετερόφυλο ή Lbtiq ζευγάρι θα μπορεί να χωρίσει με μια απλή λήξη του συμβολαίου, χωρίς χρονοβόρα και πανάκριβα διαζύγια. Το περιβόητο νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης συζητείται εδώ και αρκετά χρόνια. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αυτών άλλαξε διάφορες μορφές, αλλά ποτέ δεν κατέληξε στη Βουλή για ψήφιση. 

Ο υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, αφού τροποποίησε το προηγούμενο νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο επί διακυβέρνησης Χριστόφια, το ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της δημόσιας διαβούλευσης, η επίτροπος Διοικήσεως προέβη στις εξής παρατηρήσεις και επισημάνσεις για πρόνοιες του νομοσχεδίου: 

1. Διαπνέεται σε μεγάλο βαθμό από το στοιχείο του μεταναστευτικού ελέγχου. Σύμφωνα με την επιτρόπισα «είναι διάχυτη η πρόθεση των συντακτριών-ων να καθησυχάσουν αδικαιολόγητα φοβικά σύνδρομα αναφορικά με ενδεχόμενη μετατροπή του συμφώνου σε εργαλείο διευκόλυνσης και νομιμοποίησης της παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών». Ως έχει το νομοσχέδιο, όπως σημειώνει η κα. Σαββίδου, αποκλείει μια ευρεία κατηγορία αλλοδαπών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο. Κατά την επιτρόπισα, η πρόνοια του νομοσχεδίου που προβλέπει ότι με τη σύναψη του συμφώνου δεν εξυπακούεται αυτομάτως δικαίωμα παραμονής και παραπέμπει στους περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμους, επαρκεί σε ό,τι αφορά στην άσκηση μεταναστευτικού ελέγχου. Στο σημείωμα της η κα. Σαββίδου δεν παραλείπει να επισημαίνει το γεγονός ότι η θεσμική αναγνώριση των συμβιώσεων ανταποκρίνεται σε υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες που αφορούν μεγάλο αριθμό προσώπων, κυρίως Κυπρίων πολιτισών-ων και όχι αλλοδαπών. Προσθέτοντας, επίσης, ότι η ύπαρξη αυστηρών προϋποθέσεων σχετικά με την άδεια παραμονής, θα εμποδίσει αριθμό ατόμων που επιθυμούν να συνδυάσουν το ταξίδι αναψυχής τους στη χώρα μας με τη σύναψη του συμφώνου όπως συμβαίνει με αρκετές-ου που επιλέγουν τη χώρα μας για να τελέσουν τον γάμο τους. «Παρακωλύεται έτσι, μια δίοδος που θα μπορούσε να έχει επωφελείς συνέπειες για την τουριστική και κατ' επέκταση οικονομική ανάπτυξη της χώρας», τονίζει η κα. Σαββίδου. 


Βρίσκεστε στο πρώτο μέρος της είδησης για να βρεθείτε στο δεύτερο μέρος πατήστε εδώ 


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.12.14 από την εφημερίδα Φιλελεύθερος στην http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/235136/asymfonies-me-to-symfono-symviosis

Στην φωτογραφία είναι ένα λεσβιακό ζευγάρι την εποχή της δεκαετίας 1930.

Ασυμφωνίες με το σύμφωνο συμβίωσης Λευκωσία Β'


2. Η επιτρόπισα θεωρεί αδόκιμο τον ορισμό που δίνεται στο νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης. Κατά τις συντάκτριες-ες του νομοσχεδίου, σύμφωνο συμβίωσης «αποτελεί η έγγραφη σύμβαση ανάμεσα σε δύο ενήλικα ετερόφυλα ή ομόφυλα πρόσωπα». Κατά την επιτρόπισα, η εν λόγω παράγραφος θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί η έγγραφη σύμβαση ανάμεσα σε δύο ενήλικα πρόσωπα διαφορετικού ή ιδίου φύλου», καθώς όπως εξηγεί, ένα πρόσωπο δεν είναι από μόνο του ομόφυλο ή ετερόφυλο αλλά σε σχέση με κάποιο άλλο. 

3. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως το σύμφωνο συμβίωσης εκτός από την έγγραφη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων, λύεται με μονομερή δήλωση η οποία επιδίδεται στην άλλη-ον και αυτοδικαίως, σε περίπτωση γάμου είτε μεταξύ των συμβληθησών-έντων είτε μεταξύ μίας-ενός από αυτές-ούς με άλλο πρόσωπο. Η επιτρόπισα θεωρεί ότι στην περίπτωση της μονομερούς δήλωσης, το σύμφωνο δεν θα πρέπει να λύεται από τη στιγμή της επίδοσης αλλά μετά την πάροδο τριμήνου από αυτήν, ώστε να δίνεται στο ζευγάρι μια περίοδος περισυλλογής. Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας δικαίου η κ. Σαββίδου υποδεικνύει πως, εάν μία-ένας από τις συμβαλλόμενες τελέσει γάμο με τρίτο πρόσωπο, τότε η τέλεση του γάμου, που συνιστά ουσιαστικά υπαναχώρηση της μίας ενός συμβαλλόμενης μέρους από το σύμφωνο, πρέπει να γνωστοποιείται στην άλλη-ο συμβαλλόμενη μέσω της καταχώρησης αντιγράφου του πιστοποιητικού γάμου στο ειδικό μητρώο καταχώρισης συμφώνων συμβίωσης, καθώς ενδέχεται καλόπιστα να θεωρεί ότι το σύμφωνο είναι σε ισχύ. 

4. Στο εδάφιο 3 του νομοσχεδίου προβλέπεται η απαγόρευση σύναψης πέραν των τριών συνεχόμενων συμφώνων. Διαφωνεί με τον περιορισμό αυτό η επιτρόπισα Διοικήσεως καθώς, όπως τονίζει, «έρχεται σε αντίθεση με την ευελιξία που πρέπει να διέπει τη σύναψη του συμφώνου συμβίωσης, καθώς και με την ελευθερία των ανθρώπων να προσδίδουν έννομες συνέπειες στις συμβιώσεις τους χωρίς ηθικολογικούς περιορισμούς». 

5. Από το νομοσχέδιο απουσιάζουν οι ευθείς αναφορές στα παιδιά και στις γονικές σχέσεις όπως για παράδειγμα το τεκμήριο πατρότητας, η γονική μέριμνα, η διατροφή παιδιών κτλ. «Θέλω να πιστεύω ότι η απουσία αυτή είναι τυχαία και δεν υποδηλώνει απόδοση μικρότερης σημασίας στους οικογενειακούς δεσμούς που αναπτύσσονται στα πλαίσια του συμφώνου συμβίωσης», αναφέρει η επιτρόπισα. Υποδεικνύοντας ότι, σε όσες περιπτώσεις δεν αναφέρονται ρητά στο νομοσχέδιο αλλά αφορούν υπάρχοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων γονέων – παιδιών που ρυθμίζονται με την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να ισχύει αναλογικά και για τις συμβαλλόμενες-ους του συμφώνου συμβίωσης. 

«Δεν υποκαθιστά το γάμο» 
Η Επιτρόπισα Διοικήσεως, μέσα από το σημείωμά της, επιχειρεί να στείλει σαφέστατα μηνύματα για την ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου για το σύμφωνο συμβίωσης το συντομότερο και να διασκεδάσει, παράλληλα, τις ανησυχίες που διατυπώνονται.

Επί τούτου, αρκούντως ενδεικτικά είναι τα όσα αναφέρει στην κατακλείδα του σημειώματός της η κ. Σαββίδου: «Οι όποιες αντιδράσεις, ιδίως σε τέτοια ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, είναι κατανοητές και σεβαστές σε μια δημοκρατία. Όμως αυτές δεν θα πρέπει να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθέτησης του συμφώνου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ο ισχυρισμός ότι η Κύπρος είναι μια συντηρητική και κλειστή κοινωνία, ανέτοιμη να προχωρήσει στο συγκεκριμένο βήμα. 
Ο ισχυρισμός αυτός, που προβάλλεται προκειμένου να στερεί από μια κοινωνική ομάδα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι υπόλοιπες, δεν μπορεί να έχει θέση σε μια κοινωνία δημοκρατική και φιλελεύθερη, που σέβεται και διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτισών της. 
Παραγνωρίζει, μάλιστα, ότι η υιοθέτηση του συμφώνου θα δράσει διαπαιδαγωγικά στην αλλαγή κοινωνικών αντιλήψεων και στην εγκατάλειψη πρακτικών στιγματισμού και διακρίσεων. 
Πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο ότι το σύμφωνο συμβίωσης αφορά μια εναλλακτική και ευέλικτη μορφή συμβίωσης η οποία δεν υποκαθιστά, επ' ουδενί τρόπο, το γάμο». 


Βρίσκεστε στο δεύτερο μέρος της είδησης για να βρεθείτε στο πρώτο μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.12.14 από την εφημερίδα Φιλελεύθερος στην http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/235136/asymfonies-me-to-symfono-symviosis

16 Νοε 2014

Ανάπτυξη και παραμερισμός γυναικών


Στα πανεπιστήμια μαθαίνουμε στα παιδιά μεγάλα λόγια, δηκτικές κριτικές και απαστράπτοντα μαθηματικά υποδείγματα που σφύζουν από επιστημοσύνη. Πολύ συχνά όμως, η διαδικασία απόκτησης των αξεσουάρ της επιστήμης μας τυφλώνει και μας εμποδίζει να δούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Η δυνατότητα να σκεφτεί κανείς πέρα από τα εργαλεία της επιστήμης πολλές φορές επιστρέφει με τη σοφία της ηλικίας.

Αυτά σκεφτόμουν καθώς άκουγα την ομιλία του Edmund Phelps, Νομπελίστα στα οικονομικά για θέματα αγοράς εργασίας, αλλά και συγκρίνοντας αυτά που έλεγε εκείνος με αυτά που έλεγαν οι κυβερνητικοί συνομιλητές του. Ο Phelps, αναζητώντας τον δυναμισμό που οδηγεί στην ευημερία, δεν ανέφερε, όπως πολλοί θα επιθυμούσαν, άλλη μια έξυπνη διευθέτηση του χρέους, ικανή να αντιμετωπίσει και να μετατρέψει ως δια μαγείας το τοπίο. Αντιθέτως, όλη του την προσοχή απέσπασε η πλευρά των αξιών και των συμπεριφορών: πώς, δηλαδή, συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε μια οικονομία.

Η απαισιόδοξη ανάγνωσή του ήταν πως η ανάπτυξη είναι καταδικασμένη επειδή κυριαρχούν συντηρητικές αξίες και συμπεριφορές ακινησίας που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό.

Η απαισιοδοξία του επιβεβαιώθηκε αμέσως από τους λοιπούς ομιλητές (2 υπουργούς της κυβέρνησης). Εκείνοι, με το άγχος να αναδείξουν το έργο τους, «ξέχασαν» το βασικό συμπέρασμα του εκλεκτού καλεσμένου: ότι οι μεταρρυθμίσεις, στην ουσία, επιτυγχάνουν μόνον και εφόσον αλλάζουν οι αξίες και οι συμπεριφορές. Η αμέριμνη απαρίθμηση «μεταρρυθμίσεων» έβαλε ορισμένους από το ακροατήριο να σκέφτονται «μα πώς είναι δυνατόν να μας λένε πως έχουν αλλάξει τόσο πολλά, αλλά ο καθένας μέσα του να αισθάνεται πως έχουν αλλάξει τόσο λίγα».

Με την αυθάδεια της μόνης γυναίκας που πήρε τον λόγο, τόλμησα να υπενθυμίσω στους ομιλητές την ταυτότητα ενός από τους ελέφαντες, και μάλιστα γένους θηλυκού. Οι νοοτροπίες και οι θεσμοί στην Ελλάδα ευθύνονται για το ότι οι γυναίκες είναι ένα μονίμως αναξιοποίητο δυναμικό. Υστερούν στην απασχόληση κατά 20 μονάδες ή κατά πάνω από το ένα τρίτο από τη Δανία. Αυτό το απόθεμα δυναμισμού και δημιουργικότητας πρέπει να είναι αυτονόητο συστατικό της όποιας αναπτυξιακής πρότασης.

Όμως, αντί να απασχολεί τους κυβερνώντες το πώς θα δουλέψουν περισσότερες γυναίκες, φροντίζουν να τις στείλουν ολοταχώς στην πρόωρη συνταξιοδότηση με μικρές συντάξεις που εξασφαλίζουν δια βίου οικονομική εξάρτηση. Αυτές οι αξίες μας καταλήγουν στο να προτιμούμε να μην αξιοποιήσουμε το δυναμικό των γυναικών, προκειμένου να παραταθεί η πρωτοκαθεδρία των ανδρών...

Είπατε τίποτε για αξίες και νοοτροπίες, κύριε Phelps;


Την είδηση την βρήκαμε στις 15.11.14 γραμμένη από την Αντιγόνη Λυμπεράκη, καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο  www.antigone-lyberaki.gr από την εφημερίδα το Έθνος στην http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22788&subid=2&pubid=64093841 

Δεν είναι βεβαίως η πρόωρη συνταξιοδότηση που στέλνει τις γυναίκες στα σπίτια τις, είναι η γυάλινη οροφή στη διάρκεια της καριέρας τις, είναι που οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο για την ίδια εργασία με τα ίδια προσόντα, είναι που η ανεργία αγγίζει περισσότερο τις γυναίκες, είναι που οι εργοδοσίες υπολογίζουν πως θα γίνουν μητέρες κ δεν τις προσλαμβάνουν ή και τις απολύουν με την ανακοίνωση του γάμου τις, είναι που ο μισθός τις θεωρείται συμπλήρωμα στο σπίτι και όχι εισόδημα, είναι που από μικρό κορίτσι δεν σου επιτρέπονται χιλιάδες πράγματα κ κυρίως οι πρωτοβουλίες, είναι που εμποδίζεται η αυτοεκτίμησή σου, είναι ο σεξισμός που είναι διάχυτος, είναι που το βάρος πέφτει στην ομορφιά σου και στη διατήρησή της, είναι κ άλλα πολλά, πάρα πολλά. Κατανοούμε βεβαίως πως λόγω έλλειψης χρόνου ή και του θέματος η κα. Λυμπεράκη έριξε το βάρος της εκεί, αλλά μια ελάχιστη αναφορά στο γραπτό κείμενο της θα διευκόλυνε την κατανόηση βαθύτερων αιτιών.

26 Οκτ 2014

Αθυρόστομες βασίλισσες κατά της μισογυνίας


Αθυρόστομες βασίλισσες κατά του σεξισμού 

Στο βίντεο μικρές κυρίες μεταξύ 6 και 13 ετών ντύνονται βασίλισσες και εκφράζονται με πολλές «κακές» λέξεις προκειμένου να καταγγείλουν τον σεξισμό. 

Οι εμπνεύστριες της FCKH8.com του διαφημιστικού καταγγέλουν έναν κόσμο όπου οι γυναίκες πληρώνονται ακόμα 23% λιγότερο από τους άντρες για την ίδια δουλειά, και που 1 στις 5 γυναίκες πέφτει θύμα βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης.

Το βίντεο ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια θεάτριες στο διαδίκτυο.

Όσες θέλετε να δείτε την μικρής διάρκειας ταινία πατήστε εδώ

Προτείνουμε να πατήσετε like όσες δείτε την ταινία τελικά. 

Οι πιο φιλικοί προορισμοί για τις Lbtiq, σύμφωνα με το πρακτορείο Lonely Planet


*Παρά το ότι έχουν υπάρξει επιθέσεις στη Μύκονο κ κάποιοι γκέι έχασαν τη ζωή τους. 

Οι πιο φιλικοί προορισμοί για τις Lbtiq, σύμφωνα με το πρακτορείο Lonely Planet. 

Κοπεγχάγη, Δανία Νέα Ζηλανδία

Τορόντο, Καναδάς 

Παλμ Σπρινγκς, ΗΠΑ 

Σίτγες, Ισπανία 

Βερολίνο, Γερμανία

Σκιάθος και Μύκονος, Ελλάδα 

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 

Ρέκιαβικ, Ισλανδία 

Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη

*Η Ερεσσός της Λέσβου, όπου κάνουν διακοπές πολλές λεσβίες σχεδόν από όλη την υφήλιο κάθε καλοκαίρι κ αρκετές έχουν αποκτήσει περιουσία εκεί, δεν αναφέρεται, οπότε είτε η Ερεσσός δεν είναι φιλική είτε η καταγραφή δεν συμπεριέλαβε για άλλη μια φορά τις λεσβίες.


*Τέλος από την καταγραφή λείπει τόσο η Μαδρίτη όσο και η Ίμπιζα της Ισπανίας. Η πρωτεύουσα φιλοξενεί κάθε χρονιά μια πολυπληθή Ημέρα Υπερηφάνειας-Pride και το νησί γεμίζει από Lbtiq στη διάρκεια του καλοκαιριού.Την είδηση την βρήκαμε στις 26.10.14 από την iefimerida.gr στην http://www.iefimerida.gr/news/175462/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC-%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1 


*Τα πλάγια γράμματα είναι δικά μας

21 Οκτ 2014

Δελτίου Τύπου, Απαντήσεις υπουργών για την λεσβοφοβική επίθεση στην Περαία Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου 
Αθήνα 21.10.2014

Στις 14 Αυγούστου 2014 δύο λεσβίες δέχτηκαν επίθεση στην Περαία Θεσσαλονίκης και οι Λεσβίες για την Ισότητα-Lesb.Equal. είχαν δημοσιεύσει Δελτίου Τύπου στις 17 Αυγούστου 2014 για αυτήν την λεσβοφοβική επίθεση.

Στη συνέχεια η Βουλεύτρια Μαρία Γιαννακάκη  κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για το ότι ο
ιατροδικαστής δήλωσε πως θα τις δεχτεί από Δευτέρα 18 Αυγούστου λόγω της τριήμερης αργίας.
 
Δείτε τη απάντησαν στην Βουλή τα καθ' ύλην αρμόδια υπουργεία μέσω των υπουργών:

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Βασίλειος Κικίλιας εδώ


Ο υπουργός  Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέας Λοβέρδος εδώ
και ο υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χαράλαμπος Αθανασίου εδώ

Αφήνουμε στην κρίση σας τις απαντήσεις των υπουργών!Για τις Lesb.Equal-Λεσβίες για την Ισότητα
Ευαγγελία Βλάμη

11 Οκτ 2014

Δεν υπάρχει κολπικός οργασμός


Δεν υπάρχει κολπικός οργασμός σύμφωνα με νέα έρευνα Η κλειτορίδα «κρατάει» τα μυστικά του γυναικείου οργασμού Η γυναικεία ανατομία είναι τέτοια που δεν τίθεται θέμα κολπικού οργασμού, αναφέρει νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό κλινικής ανατομίας «Clinical Anatomy». 

Σύμφωνα με τις ερευνήτριες-ες του Ιταλικού Κέντρου Σεξολογίας, που δημοσίευσε την έρευνα, ακόμα και ο όρος «κολπικός» για τον οργασμό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αφού είναι λάθος. 
Οι επιστημόνισες-ες υποστηρίζουν ότι «ο κολπικός οργασμός που αναφέρουν μερικές γυναίκες, πάντα προκαλείται από τα περιβάλλοντα όργανα που πυροδοτούν το γυναικείο οργασμό» και προσθέτουν ότι ο γυναικείος οργασμός είναι μόνο κλειτοριδικός. 
Επίσης τονίζουν ότι δεν υπάρχει εσωτερικό σημείο «G» και αν υπάρχει είναι εξωτερικό και βρίσκεται στην πυελική ουρήθρα. 

Η νέα έρευνα έρχεται σχεδόν να συμπληρώσει άλλη έρευνα που κυκλοφόρησε το 2014 και ανέφερε ότι ο γυναικείος οργασμός σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη θέση και το μέγεθος της κλειτορίδας. 

Συγκεκριμένα όσο μικρότερη ήταν η κλειτορίδα και σε μεγαλύτερη απόσταση από την είσοδο του κόλπου, τόσο δυσκολότερα είχαν οργασμό (ή και καθόλου) οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα. Ταυτόχρονα ανοίγει νέο δρόμο για αρκετές γυναίκες που νόμιζουν ότι είναι ανοργασμικές και απευθύνονται σε ειδικές-ους, πιστεύοντας ότι έχουν πρόβλημα. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.10.14 από την Athens voice στην http://www.athensvoice.gr/article/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1

 Το ίδιο άρθρο στα αγγλικά θα το βρείτε εδώ καθώς και άλλα σχετικά άρθρα.

10 Οκτ 2014

Οι μαχητές της Isis εκτέλεσαν δημοσίως την Samira Salih al-Nuaimi

Οι μαχητές της Isis εκτέλεσαν δημοσίως την Samira Salih al-Nuaimi, κορυφαία δικηγορίνα και ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που η τρομοκρατική οργάνωση ισχυρίστηκε ότι η Al -Nuaimi είχε εγκαταλείψει το Ισλάμ. Η Al-Nuaimi απήχθη από την Isis (επίσης γνωστή ως Ισλαμικό Κράτος) στις 17 Σεπτεμβρίου, αφ' ότου η Al-Nuaimi φέρεται να επέκρινε την καταστροφή των τόπων λατρείας στη Μοσούλη από την μαχητική ομάδα, δεδομένου ότι η Isis είχε πάρει τον έλεγχο της πόλης, σε σχόλια που δημοσιεύσε στο Facebook. 

Ήταν τότε που απήχθη από το σπίτι της από μια ομάδα μασκοφόρων και προσπάθησαν μια δίκη σε ένα δικαστήριο Σαρίας, όπως οι ίδιοι το αποκάλεσαν, να την κατηγορήσουν για αποστασία, η οποία για τους μαχητές θεωρείται ότι είναι μια πράξη εγκατάλειψης του Ισλάμ αλλαξοπιστώντας σε άλλη θρησκεία, ή διάπραξη ενεργειών που είναι κατά της μουσουλμανικής πίστης. 
Οι μαχητές στη συνέχεια βασάνησαν την al-Nuaimi για πέντε ημέρες. Η Al-Nuaimi, η οποία, σύμφωνα με το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Κόλπο, είχε εργαστεί για τα δικαιώματα των κρατουμένων και κατά της φτώχειας, στη συνέχεια καταδικάστηκε σε «δημόσια εκτέλεση» και την σκότωσαν στις 6.10.14. Η σελίδα της στο Facebook φαίνεται να έχει αφαιρεθεί μετά το θάνατό της. 

"Με το βασανισμό και την εκτέλεση μίας δικηγορίνας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβίστριας, η οποία υπερασπιζόταν κυρίως τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα των συμπολιτριών της, στη Μοσούλη, η Isis συνεχίζει να πιστοποιεί την επονείδιστη φύση της, συνδυάζοντας το μίσος, το μηδενισμό και την αγριότητα, καθώς και την πλήρη περιφρόνηση της της ανθρώπινης αξιοπρέπειας", είπε σε δήλωση του, ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στο Ιράκ, Nickolay Mladenov. 
Η Isis κατέλαβε τη Μοσούλη, τον Ιούνιο, εφαρμόζοντας μια σκληρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου και σκοτώνοντας εκατοντάδες κατά τη διαδικασία αυτή. Έχει αναγκάσει θρησκευτικές μειονότητες να ασπαστούν το Ισλάμ, να πληρώνουν ειδικούς φόρους ή να πεθάνουν, και επέβαλε ένα αυστηρό κώδικα ένδυσης για τις γυναίκες στην πόλη, φτάνοντας στο σημείο να συγκαλύψει τα πρόσωπα των γυναικών μανεκέν στις βιτρίνες των καταστημάτων. 

Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι στις 7.10.14, στην κοντινή πόλη της Sderat, μαχητές εισέβαλαν στο σπίτι μιας γυναίκας υποψήφιας στις τελευταίες εκλογές επαρχιακών συμβουλίων, όπου σκότωσαν την ίδια και απήγαγαν τον σύζυγό της. Την ίδια ημέρα άλλη γυναίκα πολιτικός απήχθη από το σπίτι της στην ανατολική Μοσούλη. Η οποία εξακολουθεί να αγνοείται. 


Την είδηση την  βρήκαμε στις 10.10.14 και την μεταφράσαμε από την independent.co.uk στην http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-publicly-execute-leading-lawyer-and-human-rights-activist-in-iraq-9756197.html 

Στην φωτογραφία είναι η κα. Samira Salih al-Nuaimi. 

Η γυναικοκτονία ανά τον κόσμο θεωρείται παράπλευρη απώλεια σε συνθήκες πολέμου αλλά αρκετές φορές και σε συνθήκες ειρήνης.

8 Οκτ 2014

Οδηγίες προς τις δημόσιες υπαλλήλους για τις Lbtiq από την Αρχή του Συν. του Πολίτη


Οι οδηγίες που εξέδωσε η Αρχή Συνήγορος του Πολίτη στοχεύουν να καλύψουν πιθανά κενά στην πληροφόρηση των στελεχών του δημοσίου τομέα σε ό,τι αφορά τα ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητας διαφόρων κατηγοριών πολιτισών που καλούνται να εξυπηρετήσουν. 
Η κατηγοριοποίηση στηρίχθηκε στις βασικές αρχές της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα κριτήρια της αναπηρίας, της ηλικίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, του κοινωνικού φύλου, της φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής και τέλος των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων. 

Σε ότι αφορά τον σεξ. προσανατολισμό οι οδηγίες αναφέρουν: 
Ως σεξουαλικός προσανατολισμός ορίζεται η συναισθηματική ή και η σεξουαλική έλξη προς το άλλο φύλο ετεροερωτική-ετεροφυλοφιλική), το ίδιο φύλο (ομοερωτική-λεσβιακή) ή και τα δύο φύλα αμφισεξουαλική). Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, λεσβιακός-ομοερωτικός ή μη, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, δεν αποτελεί επιλογή. 
Επιπλέον δεν περιορίζεται μόνο στη σεξουαλική ζωή ενός προσώπου αλλά αφορά τη συνολική προσωπική και κοινωνική ταυτότητά της-του και συνδέεται στενά με τις προσωπικές σχέσεις που καλύπτουν την ανάγκη για αγάπη, δέσμευση και συντροφικότητα. 
Η φοβία που αντιτάσσει η κοινωνία σε πρόσωπα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, λέγεται λεσβοφοβία, αμφιφοβία, ομοφοβια, τρανσοφοβία. 

Ο ΣτΠ ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τον νόμο 3304/2005, επισημαίνει ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός εκτός από κοινωνικό δεδομένο, αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του προσώπου, και προστατεύεται αυτοτελώς τόσο από την εθνική και διεθνή νομοθεσία που δεσμεύει τη χώρα, όσο και από την ίδια τη συνταγματική μας έννομη τάξη, στο πλαίσιο της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος) και του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2 του Συντάγματος).


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.10.14 από την synigoros.gr στην http://www.synigoros.gr/resources/toolip/doc/2014/03/07/sinigoros_2013_discrimination.pdf

4 Οκτ 2014

Τελικά υπάρχει ελπίδα


Πολλές φορές μέσα στην τάξη, δεν ξέρω τι να απαντήσω στα παιδιά. Με κοιτάνε όλο απορία, κρέμονται απ’ τα χείλη μου για να πάρουν απαντήσεις. Δασκάλα, με ρωτάνε, μα δεν ξέρεις; 

Όχι τις-τους λέω. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν ξέρω. Αλλά θα το ψάξω. Θέλετε να ψάξουμε μαζί; Να βρούμε πηγές; Να αναζητήσουμε πληροφορίες; 

Μεγάλη η δύναμη που κρύβεται στο «δεν ξέρω». Υποδηλώνει θέληση για μάθηση. Μάλλον όχι… δεν υποδηλώνει. Το λέει ανοικτά, το διαλαλεί, το φωνάζει. Αίτημα ξεκάθαρο, αίτημα απαραίτητο, αίτημα καθοριστικό. Γιατί από ένα «δεν ξέρω», ξεκίνησαν οι μεγαλύτερες αναζητήσεις, από ένα «δεν ξέρω» προήλθαν οι ισχυρότερες ανατροπές, από ένα «δεν ξέρω» αποδομήθηκε το κυρίαρχο και αμφισβητήθηκε το παλιό κάνοντας χώρο για το νέο. 

Πρόσφατα, στο μάθημα της ιστορίας της Γ’ τάξης, έχοντας ως βασικό εργαλείο τα καινούρια και εξαιρετικά σχολικά εγχειρίδια ιστορίας τα οποία προσεγγίζουν το σημαντικό αυτό μάθημα με πολύ διαφορετική ματιά, αφού η συγγραφική τους ομάδα δεν έπεσε στην παγίδα για παράθεση έτοιμης γνώσης αλλά έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ιστορικής έρευνας, παίζαμε ένα παιχνίδι με στόχο να κατανοήσουν τη σημασία της διατύπωσης υποθέσεων και της διαδικασίας επιβεβαίωσής τις με τη βοήθεια ενδείξεων ή τεκμηρίων. Σε ένα κουτί, είχα κρύψει μερικά αντικείμενα τα οποία θα λειτουργούσαν ως ενδείξεις ώστε τα παιδιά να φτιάξουν την ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκαν. Έβγαλα λοιπόν τα κλειδιά αυτοκινήτου τα οποία ήταν το πρώτο μας στοιχείο και συμπεράναμε πως πιθανότατα να ανήκαν σε ενήλικη-ο, αφού τα παιδιά δεν επιτρέπεται να οδηγούν. Έβγαλα από το κουτί κι ένα κινητό, στοιχείο που ενίσχυσε την άποψη πως μάλλον πρόκειται για ενήλικη-ο, χωρίς βέβαια να αποκλείεται να ανήκει σε ανήλικη-ο. Στη συνέχεια έβγαλα από το κουτί ένα φύλλο με αυτοκόλλητα επιβράβευσης κι έναν μαρκαδόρο για ασπροπίνακα και γι’αυτό τα παιδιά οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως μάλλον πρόκειται για δασκάλα ή δάσκαλο. Το τελευταίο αντικείμενο ήταν και το πιο καθοριστικό για την πορεία της αναζήτησης. Έβγαλα από το κουτί ένα κραγιόν. Τα παιδιά αυτομάτως γέλασαν, και όλα (πλην μίας) φώναξαν με ενθουσιασμό: «τώρα ξέρουμε και το φύλο κυρία, είναι γυναίκα γιατί μόνο οι γυναίκες φοράνε κραγιόν!» 

Ένα παιδί όμως διαμαρτυρήθηκε λέγοντας: «ρε παιθκιά, μπορεί να είναι γκέι και να του αρέσκει να βάλλει κοκκινάδι!» Αμέσως χαχανητά και ενστάσεις! «Κυρία, είπεν άτακτη λέξη, δεν επιτρέπεται να λέμε στην τάξη ΤΕΤΟΙΕΣ λέξεις!» 

Είμαστε στο 2014 αλλά για ακόμη μια φορά η εικόνα του γκέι εξακολουθεί να ταυτίζεται εσφαλμένα με καρικατούρες τύπου «Βαντζελή», να θεωρείται ντροπή και ύβρις η λεσβιοσύνη, ομοφυλοφιλία και τα παιδιά να απαιτούν το σταύρωμα της συμμαθήτριας-η τους που ξεστόμισε ΤΕΤΟΙΑ λέξη. 

Σεβασμό θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Εξάλειψη διακρίσεων; Ψιλά γράμματα… 

Ωραία λοιπόν, μπορεί να είναι λεσβία ή γκέι. Απαίτησα ησυχία. Για δευτερόλεπτα σκέφτηκα να το προσπεράσω… Εξάλλου σε 5 λεπτά θα κτύπαγε το κουδούνι. Ήδη μέσα στο μυαλό μου άκουγα το τηλέφωνο να κτυπάει και στην άλλη γραμμή γονείς πανέτοιμες-ους να βάλουν τη δασκαλού στη θέση της, γιατί εκείνες-οι πάντα ξέρουν καλύτερα από εμάς τις δασκαλούες

«Λεσβία, γκέι. Και τι σημαίνει αυτό;» ρώτησα. Πάλι χαχανητά και ψίθυροι, πάλι άβολα και απορημένα βλέμματα. Καμιά, κανείς δεν μίλαγε, μόνο γελούσαν και αντάλλαζαν άβολες ματιές. «Κυρία έν τζαι γίνεται λέμε ΕΤΣΙ κουβέντες», επιμένει ένα αγόρι.

«Έτο μπορεί να εν όπως την Κοντσίτα της Γιουροβίζον, που ήθελε να είναι γυναίκα», λέει ένα άλλο. «Όχι», τον διακόπτει ο παραδίπλα με πάσα βεβαιότητα, «ο παπάς μου, εξήγησεν μου. Η Κοντσίτα εκατάντησεν έτσι επειδή έπινε πολύ ποτό και γι’αυτό βλαστήσαν γένια. Άμα πίνεις πολύ ποτό, έτσι παθαίνεις!», επέμενε. 

Αποσβολωμένη κοίταγα ένα ένα τα παιδιά στα μάτια. Ξεδιπλωνόταν μπροστά στα μάτια μου η ζημιά που προκαλέσαμε στα μυαλά τους, η βλάβη που τόσο τεχνηέντως δεν αποτρέψαμε. Όλη η παθογένεια της κοινωνίας μας καρφωμένη στα μυαλουδάκια αθώων παιδιών, όλο το μίσος και η απέχθεια για το διαφορετικό να με κοιτάει κατάμματα. ‘Οχι όμως μέσα απ’ τα μάτια κολλημένων ενηλίκων μιας άλλης παρωχημένης εποχής αλλά μέσα απ’τα μάτια 8χρονων παιδιών. Τα παιδιά μας, το παρόν και το μέλλον μας, να με κοιτάνε με καταγγελτικό ύφος και να απαιτούν το άμεσο «σταύρωμα» του συμμαθητή τους που ξεστόμισε την «άταχτη», την απαγορευμένη λέξη. Και το πιο στενάχωρο; Να επιμένουν για την ορθότητα των παρανοήσεών τους. 

«Υπάρχει κάποια άλλη άποψη; Γκέι είναι όσοι θέλουν να βάζουν κραγιόν λοιπόν;» ρωτάω με απορία. 

«Κυρία, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Λεσβία είναι ένα κορίτσι που του αρέσουν τα κορίτσια και γκέι ένα αγόρι που του αρέσουν τα αγόρια! Σιγά το πράμα! Εν κακό;;;» φώναξε με σθένος ένα κορίτσι. 

Χαμογέλασα. «Τι λέτε; Πειράζει ένα κορίτσι να προτιμάει τα κορίτσια ή ένα αγόρι να προτιμάει τα αγόρια; Μας ενοχλεί αυτό; Γιατί να το θεωρούμε ντε και καλά τόσο μεγάλο κακό; Πώς αυτό μας προσβάλλει ή μας επηρεάζει; Έχει δικαίωμα μία-ένας άνθρωπος να είναι όπως επιλέγει ή όπως η φύση επέλεξε για αυτήν-όν να είναι;» 

Με κοιτάνε απορημένα. «Δεν ξέρω, δασκάλα. Δεν ξέρω…» λέει ένα αγόρι. Επιτέλους, η σιγουριά είχε αντικατασταθεί με αμφιβολία. Η βεβαιότητα με αμφισβήτηση. Το καταγγελτικό βλέμμα με απορία. Το «ξέρω» με ένα «δεν ξέρω». Η αποδόμηση, ο σπόρος της αναζήτησης ήταν εκεί. 

Το κουδούνι κτύπησε. Παρασκευή μεσημέρι, όλα τα παιδιά είχαν ήδη εξαφανιστεί από την τάξη. Έμεινα για λίγο στην αίθουσα να συμμαζέψω βιβλία και τετράδια, να τα πάρω σπίτι για διόρθωμα. Το κορίτσι με τη σθεναρή ψυχή επέστρεψε. Ήρθε κοντά μου. Με κοίταξε στα μάτια με χαμόγελο. «Δασκάλα… εγώ ξέρω. Είμαι σίγουρη πως δεν πειράζει. Και είμαι οκ». 

Τελικά υπάρχει ελπίδα. Όσο πληγωμένη κι αν νιώθω κάποιες φορές από την απαξίωση προς το επάγγελμά μου, όσο θυμωμένη κι αν αισθάνομαι κάποιες φορές λόγω της υποτίμησης για το έργο που επιτελούμε καθημερινά όλες εμείς οι μάχιμες εκπαιδευτικοί, όση απογοήτευση και αν έχω για το δύσκαμπτο και ισοπεδωτικό σύστημά μας, μέσα μου ξέρω. 

Τελικά υπάρχει ελπίδα. Και μπορούμε εμείς, να την κρατήσουμε ζωντανή, μπορούμε εμείς, να συμβάλουμε στην αλλαγή, μπορούμε εμείς να σπείρουμε ένα «δεν ξέρω». Ναι, τελικά υπάρχει ελπίδα. 

Φίλες-οι εκπαιδευτικοί, κανένα βολικό άλλοθι δεν μπορεί να μας την στερήσει. 
Στο χέρι μας είναι! 


Την είδηση την βρήκαμε στις 4.10.14 από την cyprusnews.eu γραμμένη από τη Ράνια Γεωργίου στην http://cyprusnews.eu/rania-georgiou/2529249 

Η φωτογραφία είναι από παιδόπολη στην Αττική τη χρονιά 1949, της Βούλας Παπαϊωάννου

3 Οκτ 2014

Plan International USA: Το 35% των κοριτσιών στον κόσμο έχει υποστεί κακοποίηση

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Κοριτσιών στις 11 Οκτωβρίου, η οργάνωση Plan International USA δημοσιοποιεί στοιχεία που αποκαλύπτουν τις δύσκολες και απάνθρωπες συνθήκες ζωής που βιώνουν τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο.

511.000.000 είναι οι αναλφάβητες γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Οι γυναίκες αποτελούν πάνω από τα 2/3 των αναλφάβητων του πληθυσμού. 

Η μεροληψία κατά των κοριτσιών είναι εδραιωμένη σε εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο - λιγότερο από το 40% των χωρών παρέχουν στα κορίτσια και τα αγόρια ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. 
Η Μαλάλα Γιουσαφζάι τράβηξε πρόσφατα την παγκόσμια προσοχή στην εκπαιδευτική ανισότητα, όταν έγινε στόχος των Ταλιμπάν, ως ακτιβίστρια για την εκπαίδευση των κοριτσιών, ενώ τον Απρίλιο, εκατοντάδες κορίτσια απήχθησαν από το σχολείο τους στη Νιγηρία από την εξτρεμιστική ομάδα Μπόκο Χαράμ ως δήλωση κατά της εκπαίδευσής τους. 

35% είναι το ποσοστό των γυναικών σε όλο τον κόσμο που έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία. 
Αυτή η βία δεν είναι μόνο μια φοβερή παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Οι γυναίκες που έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση από τους συζύγους ή και τους συντρόφους τις έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη και 1,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν λοιμώξεις όπως σύφιλη, χλαμύδια ή γονόρροια. 

2 δολάρια είναι το ποσό των χρημάτων με το οποίο πάνω από 1,65 δισεκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο ζουν με κάθε μέρα. Αποτελούν τα 2/3 από τα 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο που ταξινομούνται ως "φτωχές". Κατά μέσο όρο, στις γυναίκες δεν χορηγούνται ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και λαμβάνουν χαμηλότερες αμοιβές από τους άνδρες.
Οταν ζουν σε συνθήκες φτώχειας, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στη βία, έχουν υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας, και παίζουν μικρότερο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ηγεσία. 

1 στα 3 κορίτσια εξαναγκάζεται να παντρευτεί πριν από την ηλικία των 18 ετών στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Οι γάμοι κοριτσιών θεωρούνται εξαναγκασμός λόγω της μικρής ηλικίας του κοριτσιού. Πολλά κορίτσια νιώθουν τεράστια πίεση από τις οικογένειές τις και έχουν ελάχιστη επίγνωση των επιλογών τις, ενώ ένας τέτοιος πρόωρος γάμος μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες: Ψυχολογικές επιπτώσεις στην εφηβεία, ανεπιθύμητος αποχωρισμός από την οικογένεια, απώλεια εκπαιδευτικών ευκαιριών και την αίσθηση ότι κάποια δεν είναι σε θέση να αρνηθεί το σεξ και την εγκυμοσύνη, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό κίνδυνο για τη μητέρα και το μωρό σε τόσο μικρή ηλικία.

800 είναι κατά προσέγγιση αριθμός των γυναικών που πεθαίνουν κάθε μέρα από αποτρέψιμες αιτίες που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Περισσότερα από 14.000.000 κορίτσια μεταξύ των ηλικιών 15-19 γεννούν κάθε χρόνο, θέτοντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τις. Οι επιπλοκές από την εγκυμοσύνη και τον τοκετό σκοτώνουν περισσότερα κορίτσια 15 έως 19 ετών από ό, τι οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η καθυστέρηση του γάμου και της εγκυμοσύνης σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να σώσει όχι μόνο τη ζωή αλλά θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρία για οικονομική και κοινωνική χειραφέτηση, καθώς επεκτείνει το χρόνο στον οποίο νεαρές γυναίκες θα μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τις ή να βρουν δουλειά. 

1.920.000 είναι ο εκτιμώμενος αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο, οι οποίες είναι θύματα σωματεμπορίας: Ενα συντριπτικό 80% του συνόλου. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του εμπορίου γίνεται με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η εμπορία ανθρώπων είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οργανωμένη, εγκληματική επιχείρηση στον κόσμο, παράγοντας πάνω από 31 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Μια τακτική διακίνηση περιλαμβάνει την προσέγγιση φτωχών γυναικών από τις χώρες τις με την υπόσχεση της αμειβόμενης εργασίας, μόνο για να τις απομακρύνει από τα διαβατήριά τις και να τους αναγκάσουν να εργαστούν ως πόρνες. 100:119 Η αναλογία των νεογέννητων κοριτσιών και αγοριών στην Κίνα. 

Η πρότυπη βιολογική αναλογία είναι 100: 103. Αυτή η διαφορά δείχνει την εξαφάνιση των νεογέννητων κοριτσιών στην Κίνα, ως αποτέλεσμα της γυναικοκτονίας. Γυναικοκτονία, είναι και η δολοφονία των νεαρών κοριτσιών ή και νεογέννητων κοριτσιών, που εμφανίζεται σε περιοχές της Κίνας και της Νότιας Ασίας, όπου υπάρχει μια σαφής προτίμηση για τα αγόρια. Σε αυτές τις κοινωνίες, τα κορίτσια θεωρούνται ως μια οικονομική επιβάρυνση, λόγω της αδυναμίας τις να συμβάλλουν οικονομικά στην οικογένεια, και τις δαπανηρές προίκες που συνδέονται με το γάμο τις. Εχουν θανατωθεί τουλάχιστον 100.000.000 νεογέννητων κοριτσιών από τον παγκόσμιο πληθυσμό, ως αποτέλεσμα αυτής της μορφής γυναικοκτονίας. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 3.10.14 από την iefimerida.gr στην http://www.iefimerida.gr/news/172726/%CF%84%CE%BF-35-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83